Partner pre Va?e polia

Komodity Dopyt Ponuka Cena Mno?stvo Termín Parita
Sójovy ?rot HP     448 € 100 t 4/2020 CPT zsk
Slne?nicovy ?rot     0 € 0 t 4/2020 CPT zsk
Repkovy ?rot     260 € 100 t 5/2020 CPT zsk
Ja?meň k?mny     130 € 300 t 4/2020 FCA zsk
Kukurica k?mna     135 € 500 t 6/2020 FCA vsk
Kukurica k?mna     136 € 500 t 8/2020 FCA zsk
Kukurica k?mna     126 € 500 t 10/2020 FCA zsk
P?enica k?mna     138 € 500 t 4/2020 FCA vsk
P?enica k?mna     147 € 500 t 5/2020 FCA zsk
P?enica potravinárska 12,5% NL     146 € 500 t 5/2020 FCA vsk
P?enica potravinárska 12,5% NL     157 € 500 t 5/2020 FCA zsk
Repka olejná     330 € 500 t 7/2020 FCA vsk
Repka olejná     341 € 500 t 7/2020 FCA zsk
Slne?nica ?ierna     282 € 500 t 9/2020 FCA vsk
Slne?nica ?ierna     272 € 500 t 9/2020 FCA zsk
Komodity Dopyt Ponuka Cena Mno?stvo Termín Parita
12.07.2017

Repkové semeno - Február 2020

Deň Cena
2. Pondelok 383 €
3. Utorok 385,25 €
4. Streda 384,25 €
5. ?tvrtok 382 €
6. Piatok 377,75 €
9. Pondelok 368 €
10. Utorok 370 €
11. Streda 367,75 €
12. ?tvrtok 356,75 €
13. Piatok 352,50 €
16. Pondelok 335,50 €
17. Utorok 344,25 €
18. Streda 344,25 €
19. ?tvrtok 350 €
20. Piatok 349 €
23. Pondelok 348,75 €
24. Utorok 343 €
25. Streda 350 €
26. ?tvrtok 352 €

Repkovy ?rot Olomouc - Marec 2020

Deň Cena
2. Pondelok 214 €
3. Utorok 214 €
4. Streda 214 €
5. ?tvrtok 214 €
6. Piatok 214 €
9. Pondelok 211 €
10. Utorok 211 €
11. Streda 209 €
12. ?tvrtok 207 €
13. Piatok 207 €
16. Pondelok 208 €

Sójovy ?rot - Marec 2020

Deň Denná zmena Celková zmena
2. Pondelok +1.6 USD 1.6 USD
3. Utorok +1.4 USD 3 USD
4. Streda -4,8 USD -1 USD
5. ?tvrtok +0.9 USD -0.1 USD
09.03.2020
USDA správa z 12.03.2020 USDA správa z 12.01.2020 Sú?a? Exportér roku 2019 USDA správa z 09.12.2019

Európska komoditná burza vo Viedni, 17-18.10.2019

USDA správa z 09.11.2019 USDA správa z 12.10.2019

Dňa 30.05.2019 spolo?nos? Arimex skolaudovala pozberovú linku v Pobě?oviciach

USDA správa z 12.09.2019 Pozvánka na tenisovy turnaj ?tvorhier Arimex 2019 USAD správa z 12.7.2019 Tla?ová správa (MPRV SR) Európski ministri po?nohospodárstva rokovali o reforme Spolo?nej po?nohospodárskej politiky, otvorenych je viacero otázok (18.6.2019) USDA správa z 11.6.2019 Technológie pre kvalitné zrno - Arimex Trade Správa COCEREAL o budúcej úrode 2019 USDA správa z 8.3.2019 USDA správa z 8.2.2019 Sú?a? Exportér roku 2018 USDA správa 11.12.2018 USDA správa 08.11.2018 USDA spáva z 12.10.2018 USDA správa z 13.09.2018 USDA správa z 10.8.2018 USDA správa z 12.07.2018 Najv???í obchodníci na Slovensku - Arimex patrí medzi nich Budúcnos? spolo?nej po?nohos politiky - G.Mate?ná Po?nohospodárska politika po roku 2020 – D.Chrenek USDA správa z 12.06.2018

Dňa 5.6. - 6.6.2018 sa konal ?al?í ro?ník Celoslovenskych dní po?a v Dvoroch nad ?itavou a Arimex bol tie? jeho sú?as?ou, priná?ame pár fotiek

USDA správa z 10.05.2018 ?ína recipro?ne plánuje zavies? na sojové b?by z USA clo 25%, prepad cien sóje a olejov, mo?ny dopad na cenu repky Sucho v ju?nej Amerike pokra?uje USDA. správa z 12.01.2018 Agrarprodukty EXPORT Postup sklizně k 4.9.2017 v ?R Deň po?a kukurice, Drienovec Eú- priebeh po?asia 2017 a vplyv na cenu P?enica MATIF - september 2017 na dvojro?nom minime, napriek suchu cena p?enice na MATIFE denne klesá Po?akovanie obchodnym partnerom Prognóza úrod a bilancie po?nych plodín v roku 2017 Stav ?ivo?í?nej vyroby a vyroba k?mnych zmesí v SR
Repka - úroda v TOP 10 krajinách (mil. t) 2016 - 2017 Stav ?atevnych prác k 14.7.2017

25. vyro?ie Arimex Bratislava

Kralovická zemědělská vystava

Aktuálna situácia na trhu s komoditami 20.6.2017 úroda EU 2017 – odhad MARS 22.5.2017

Seminár v Mojmírovciach, 8.3.2017

Seminár v Rimavskych Janovciach, 22.2.2017

Deň po?a v ?elpiciach, 22.9.2016 Sú?a? exportér roku 2016 Stav a perspektíva spracovania olejnín na Slovensku

Techagro 2016

Sú?a? exportér roku 2015
汤姆叔叔影院